INSTRUKCJA: Jak udostępnić Google Analytics

1. Zaloguj się na swoje konto Google Analytics na https://analytics.google.com/analytics/web/.

2. W lewym dolnym rogu kliknij “Administracja” (czasami będzie widoczne samo kółko zębate):

google analytics administracja

3. Pojawi się ekran z trzema (dla Universal Analytics) lub dwoma (dla Google Analytics 4) kolumnami. Wklikujemy się w „Zarządzenie dostępem do konta” w lewej kolumnie:

google analytics zarządzanie dostępem do konta

4. Dodaj nowego użytkownika po kliknięciu “+” w prawym górnym rogu:

google analytics dodawanie użytkowników

5. Dodajemy użytkownika maciej@ilczyszyn.com z uprawnieniami “Edycja”:

uprawnienia użytkownika google analytics
150 150 Maciej Ilczyszyn