INSTRUKCJA: Jak udostępnić Google Merchant Center

  1. Zaloguj się na www.google.com/retail/solutions/merchant-center/
  2. Wejdź w Ustawienia -> Dostęp do konta:
dostęp do Merchant Center

3. Kliknij Dodaj użytkownika i dodaj maciej@ilczyszyn.com :

dodawanie użytkowników w Merchant Center

4. Dodaj uprawnienia „Administratora”, abym mógł zarządzać wszystkimi opcjami i możliwościami Merchant Center:

uprawnienia użytkowników google merchant center
150 150 Maciej Ilczyszyn